Obavijest o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem (17.05.2018.)

Pregledano: 393, Objavljeno 08.05.2018., Kategorija Obavijesti

Broj: 01/13-1207/18

Datum: 08.08.2018.


Temeljem Odluke broj01/1-145/2018 od 27. veljače 2018, i Odluke broj 01/1-289/2018 od 12. Travnja 2018. raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem


1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 17.05.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.


2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva


LOT 1. MOTORNA VOZILA


RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORG. JEDINICA

1.

NISSAN TERANO

2004

M57-O-510

NEISPRAVNO

3.700

VSKTVUR20U0571239

ŠUM. BOS. GRAHOVO

2.

NISSAN TERANO

2003

386-T-551

NEISPRAVNO

1.500

VSKTVUR20U0543634

ŠUM. BOS. GRAHOVO

3.

OPEL VIVARO

2008

386-T-569

DEVASTIRANO

3.500

WOLJ7BCB67V657459

ŠUM. BOS. GRAHOVO

4.

NISSAN TERANO

2001

112-J-358

NEISPRAVNO

3.300

VSKTVUR20U0456005

ŠUM. GLAMOČ


LOT 2. OSNOVNA SREDSTVA


REDNI BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

KOM.

POČETNA VRIJEDNOST (KM)

ORGANIZACIJSKA JEDINICA


1.

ULJNI KOTAO VITOPLEX 100 SA REGULATOROM, SPREMNIKOM I ULJNIM PLAMENIKOM WEISHAUPT WL 2 (ispravno – rabljeno)

1

2200

ŠUM. BOS. GRAHOVO

2.

PROZOR SA OKVIROM RAZNIH DIMENZIJA (rabljeno)

23

230

ŠUM. BOS. GRAHOVO


Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene gore u tabelama.


3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3060090000487051 ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/331-070


4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u Direkciji poduzeća u Kupresu u službi mehanizacije kod gosp. Marka Vrgoča.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.


5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u Direkciji Kupres u službi mehanizacije n/r Marka Vrgoča, do dana 17.05.2018. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 17.05.2018. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena.


8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cjelokupan iznos LOT-a ili LOT-ova u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih lotova, smatrat će se da je odustao od ponude za LOT i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.


Prilog:


Predsjednik povjerenstva

Marko Vrgoč