Održan sastanak na temu suradnje u vezi protupožarne zaštite

Pregledano: 579, Objavljeno 12.07.2018., Kategorija Novosti

Dana 3.7.2018 godine u prostorijama šumarije Tomislavgrad održan je sastanak sa predstavnicima općinskih službi, policije, vatrogasaca, civilne zaštite, te predstavnicima planinarske udruge i lovačkih udruga koje djeluju na području općine Tomislavgrad.


Cilj sastanka je nastavak međusobne suradnje i poboljšanje iste s naglaskom na probleme šumskih požara. Dogovoren je način međusobne suradnje u smislu preventivnog djelovanja, osmatranja i dojave ukoliko dođe do požara kako bi se spriječilo širenje požara, kao i samog poboljšanja sistema gašenja, a sve s ciljem smanjenja širenja šumskih i ostalih požara na području općine Tomislavgrad.


Pored glavne teme dnevnog reda raspravljalo se i o ostalim temama koje su bile od interesa prisutnih.

Ovom prilikom molimo sve građane Hercegbosanske županije i općine Tomislavgrad da:

- ne vrše spaljivanje strništa u vrijeme zabrane paljenja strništa

- svaka osoba koja primijeti nastanak požara dužna je pristupiti gašenju požara, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu (Zakon o zaštiti od požara Hercegbosanske županije).


- za svaku uočenu vatru bez kontrole ili uočeni požar obavijestite nadležne institucije:

                1. Vatrogasace 123

                2. Policiju 122


sastanak_pozari_3.7.2018_2.jpg