Redoviti nadzor FSC-a

Pregledano: 654, Objavljeno 31.08.2018., Kategorija Novosti

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres u ovom tjednu su prošle kroz još jednu FSC provjeru od strane članova SGS Qalifora.

Naime, auditori Bojan Đurić, Milan Toth i Stevan Stančić su 28. i 29. kolovoza bili u radnoj posjeti našem Društvu i obišli šumarije Drvar i Bosansko Grahovo u kojima su provjeravali usuglašenosti radova u našim šumama s FSC principima.

Pregledana je mnogobrojna dokumentacija, kako u spomenutim šumarijama, tako i u direkciji Društva. Pri obilasku više odjela u ove dvije šumarije pazilo se na mnogo detalja, kao npr; šumski red, pozajmišta u šumi, ugrožene vrste, visokozaštitna područja, različite ekološke aspekte..., a posebno na zaštitu ljudi na radu.

Uočene su tri male i jedna velika neusuglašenosti (ta velika je upravo ona koja nam je svima najbitnija – zaštita na radu), koje smo po FSC principima dužni otkloniti u što kraćem vremenskom razdoblju kako bismo zadržali certifikat. Ono što je još važnije od samog certifikata, bitno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi radnici u šumi (kako naši djelatnici, tako i izvođači radova) koristili svu potrebnu zaštitnu opremu radi vlastite sigurnosti, tj.kako njihovi životi ne bi bili ugroženi.


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg


fsc_2018_11.jpg