Obavijest o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem (06.11.2018.)

Pregledano: 371, Objavljeno 23.10.2018., Kategorija Obavijesti

Obavijest prodaja 6.11.2018.


Temeljem Odluke broj 01/1-145/2018 od 27. veljače 2018, i Odluke broj 01/1-289/2018 od 12. Travnja 2018. raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 06.11.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva


LOT 1. MOTORNA VOZILA


R. BR 

MARKA VOZILA

GOD. PROIZ. 

REG. OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORG. JED.

1.

NISSAN TERANO

2005

A16-E-763

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0569444

ŠUM. GLAMOČ

2.

NISSAN TERANO

2005

E95-T-915

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0563567

ŠUM. GLAMOČ

3.

NISSAN TERANO

2001

112-J-358

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0456005

ŠUM. GLAMOČ

4.

NISSAN TERANO

2004

386-T-566

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0548165

ŠUM. GLAMOČ

5.

NISSAN TERANO

2005

386-T-552

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0564094

ŠUM. GLAMOČ

6.

NISSAN TERANO

2001

112-J-350

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0456012

ŠUM. GLAMOČ

7.

VW KOMBI

1995

572-J-364

NEISPRAVNO

1.500

WV2ZZZ70ZTH059134

ŠUM. GLAMOČ

8.

NISSAN TERANO

2003

386-T-554

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0542539

ŠUM. KUPRES

9.

PRIKOLICA STUBENBERGER

2002

386-T-573

NEISPRAVNO

7.000

220396

ŠUM. KUPRES

10.

OPEL VIVARO

2008

386-T-569

DEVASTIRANO

2.500

WOLJ7BCB67V657459

ŠUM. BOS. GRAHOVO

11.

NISSAN TERANO

2001

K21-T-529

NEISPRAVNO

1.500

VSKTVUR20U0456014

ŠUM. BOS. GRAHOVO

12.

NISSAN TERANO

2002

M74-T-764

NEISPRAVNO

1.200

VSKTVUR20U0485609

Š. TOMISLAV GRAD

13.

ŠKODA FABIA

2002

992-T-563

NEISPRAVNO

1.200

TMBHF46Y323465282

RASADNIK PRŽINE

14.

LADA NIVA

2005

895-M-083

NEISPRAVNO

800

XTA21214051792295

ŠUM. LIVNO


LOT 2. OSNOVNA SREDSTVA


REDNI BROJ

INV. BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

KOM.

POČETNA VRIJEDNOST (KM)

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

1.

 

ULJNI KOTAO VITOPLEX 100 SA REGULATOROM, SPREMNIKOM I ULJNIM PLAMENIKOM WEISHAUPT WL 2 (ispravno – rabljeno)

1

2.200

ŠUM. BOS. GRAHOVO

2.

 

PROZOR SA OKVIROM RAZNIH DIMENZIJA (rabljeno)

23

230

ŠUM. BOS. GRAHOVO

3.

 

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

38

76

ŠUM. GLAMOČ


NAPOMENA: Stavke iz LOT 2 redni broj 3 RAČUNALNA I SLIČNA OPREMA (inv. br.:0192, 0408, 0266, 0384, 0025, 0290, 0291, 0194, 0442, 0161, 0176, 0240, 0241, 0364, 0270, 0209, 0256, 0308, 0360, 0361, 0262, 0236, 0234, 0208, 0264, 0215, 0466, 0272, 0164, 0162, 0163, 0026, 0219, 0235, 0259, 0239, 0269, 0182), može se pogledati u objektu Šumarije Glamoč. Za ove stavke bi bilo poželjno da ponuđač može izdati potvrdu o neškodljivom odlaganju otpada.

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene gore u tabelama uz napomenu da se stavka 12. u LOT1 nalazi u Kupresu.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/331-070

4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u Direkciji poduzeća u Kupresu u službi mehanizacije kod gosp. Marka Vrgoča.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.

5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u Direkciji Kupres u službi mehanizacije n/r predsjednika povjerenstva, do dana 06 .11.2018. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 06 .11.2018. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos LOT-a ili LOT-ova u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih srestava, smatrat će se da je odustao od ponude za LOT i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Predsjednik povjerenstva

Marko Vrgoč