Obavijest o nabavi, implementaciji i održavanju informacijskog sustava za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

Pregledano: 428, Objavljeno 20.11.2018., Kategorija Javna nabava

II 1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina 

II 2. Podjela na lotove Ne 

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?Da 

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum Jedan ponuđač 

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma 4 Godina(e) 

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM250000,00 

II 4. OpisII 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava, implementacija i održavanje informacijskog sustava za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres 

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaNabava, implementacija i održavanje informacijskog sustava za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. 

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)Glavni rječnik Kod Opis Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi Dodatni predmet(i) 50324100-3 Usluge održavanja sustava 

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi 

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?Ne 

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova Sjedište ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i sjedišta njenih organizacijskih jedinica (šumarije: Kupres, Livno, Glamoč, Drvar, Tomislavgrad, Grahovo i rasadnik Pržine) 

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III 1. Da li sе zahtijeva jamstvo za ponudu?Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji 

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji 

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III 4. Ograničenja za sudjelovanje Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj dokumentaciji. 

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III 8. Rezervirani ugovorNe 

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak 

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajniža cijena 

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju 

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?Da 

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.12.2018. 

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?Ne 

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?Ne 

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum i vrijeme 17.12.2018. 11:00:00 

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum i vrijeme 17.12.2018. 11:15:00 Adresa i mjesto ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres

Sve detaljne informacije o predmetu nabave mogu se pronaći u tenderskoj dokumentaciji koju je moguće preuzeti na portalu javnih nabava.