Javni poziv za poslovnu suradnju u 2019. godini

Pregledano: 828, Objavljeno 12.12.2018., Kategorija Novosti

DRVOPRERAĐIVAČIMA

BIH

 

Predmet: JAVNI POZIV ZA POSLOVNU SURADNJU U 2019. GODINI


Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2019. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.


Uz zahtjev svi zainteresirani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:

· Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća

· Uvjerenje o PDV broju

· Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe

· Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2018.godine

· Brojeve faxa, telefona i mobitela

· Broj žiro računa banke

 

Navedene dokumente (izuzev uvjerenja Porezne uprave), ne trebaju dostavljati poduzeća koja su sa nama već imala sklopljen kupoprodajni ugovor, jer te dokumente već imamo u arhivi, osim ako nije došlo do promjena u navedenoj dokumentaciji.

 

Drvoprerađivači sa područja županije su dužni dostaviti i potvrde od Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2018. godini, za koje su  izmirili obveze za poreze i doprinose sa 31.12.2018. godine, kao i izjavu ukoliko imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod.

Tražene zahtjeve i dokumente  trebate nam dostaviti najkasnije do 15.01.2019.godine.

 

S poštovanjem!

                                                                                                   

DIREKTOR

Branko Ivković,dipl.oec.