Interesne skupine - Drvar

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljop.vodo.i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Zoran Mamić,

Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Jelenko Dragojević

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Marinko Grabovac

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Općina Drvar

Titova 1

80260 Drvar

Goran Broćeta-načelnik

Katastar

Titova 1

Divna Rodić

Civilna zaštita

Titova 1

Dragoljub Bijeljac

PP Drvar

Ratka Sopića

Borislav Kelečević

Koordinator mjesnih zajednica pri Opštini Drvar

Titova 1

80260 Drvar

Žarko Pećanac

MZ Drvar grad

Kerani br. 7

Ljiljana Radujko

MZ Vrtoče

Vrtoče

Vlatko Dodig

MZ Gruborski naslon

Gruborski naslon br. 7

Predrag Grahovac

MZ Vidovo selo

Vidovo selo

Branka Gvozdenović

MZ Kamenica

Kamenica

Zoran Bodroža

MZ Mokronoge

Titova 1.

Dragana Medarević

MZ Drvar selo

Drvar selo

Stevo Grubor

MZ Podbrina

Podbrina 58

Radina Gloginja

MZ Prekaja

Prekaja

Miloš Kralj

MZ Podovi

Podovi

Marina Bosnić

MZ Poljice

Poljice

Miloš Agić

MZ Zaglavica

Zaglavica

Petar Pećanac

MZ Trninić brijeg

Trninić brijeg

Miroslav Trninić

MZ Šipovljani

Šipovljani 186

Nikola Tadić

MZ Bastasi

Bastasi

Branimir Balaban

VATROGASNA DRUŠTVA

JAVNA PODUZEĆA

Komunalno

Titova 48.

Mirko Tomić

Elektroprivreda

Titova 8.

Stjepo Vukančić

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Osnovna škola Drvar

Pionirska

Svjetlana Dodig

Srednja škola Drvar

Jole Marića bb

Dijana Vještica Karanović

LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko društvo „Drvar“

Titova 77

Nilola Materić

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

Eko-turistički inkubator „Eko-turist“

Dušica Trninić

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

Planinarsko društvo „13 Runolista“

Titova

Nataša Vekić

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

TURISTIČKE ZAJEDNICE

POLITIČKE STRANKE

SNS

Titova

Miroslav Jaglica

SNSD

Danice Materić 7.

Goran Broćeta

SP

Titova

Jasna Pećanac

DNS

Titova

Nikica Bosnić

HDZ

Titova

Stjepo Vukančić

HDZ 1990

Titova

Srećko Divković

PDP

Titova

Milan Balaban

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

Uprava šuma Drvar

Marka Oreškovića 42.

Slobodan Matić

MEDIJI

Radio Drvar

Marka Oreškovića

Milovan Bijeljac

IZVOĐAČI RADOVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmakčija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Milan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Šuming d.o.o.

4. Juli bb

Ivana Inić

Ozon d.o.o.

Pasijak bb

Željka Balaban

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera 8.

Nikola Materić

Bukva komerc

Poljjice bb

Duško Bukva

KUPCI OGRJEVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmakčija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Milan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Šuming d.o.o.

4. Juli bb

Ivana Inić

Ozon d.o.o.

Pasijak bb

Željka Balaban

Tibra d.o.o.

Prekomorskih brigada

Branko Kecman

Mir d.o.o.

Sarajevska 2.

Ronald Božić

V&R d.o.o.

III Krajiške br. 6

Vladimir Rodić

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

Kecman d.o.o.

Prekomorskih brigada

Rajko Kecman

Anja i Nadja

II Proleterske brigade

Vladimir Grubor

Heizung

Grahovski put bb

Elvedina Grahovac

OSTALE INTERESNE GRUPE

Pošta Drvar

Titova

Krešimir Rajković

Udruženje penzionera

Titova

Slobodanka Grubor

Sindikat zaposlenih šumarije Drvar

Marka Oreškovića 42

Zoran Ranko Katana

Vijeće zaposlenih šumarije Drvar

Marka Oreškovića 42

Nataša Radić

Povjerenik za zaštitu na radu

Marka Oreškovića 42

Nikica Grubor


Ažurirano: 07/2018.