Interesne skupine - Glamoč

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

 

 

 Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

 

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

 

 

Ministarstvo poljop. vodo. i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Zoran Mamić, Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Jelenko Dragojević

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Nikola Babić

LOKALNA TIJELA UPRAVE

 

 

Općina Glamoč

Nikole Bojinovića, 80230 Glamoč

Radovan Marković načelnik

 

Općinsko vijeće

 

 

Nikole Bojinovića, 80230 Glamoč

 

Marko Damjanović pred.

Služba za civilnu zaštitu

Nikole Bojinovića, 80230 Glamoč

Mile Dokić

Katastar

 

 

Policijska postaja Glamoč

S.S.Kranjčević bb

80230

Glamoč

 

Zoran Komšić

Koordinator mjesnih zajednica pri Općini (ako postoji)

 

 

MZ  Vrba

 

Slobodan Babić

MZ Rore

 

Željko Runje

MZ Odžak

 

Milena Bošnjak

VATROGASNA DRUŠTVA

 

 

 

 

 

JAVNA PODUZEĆA

 

 

JP“ Komunalac“ d.o.o.

 

Siniša Šolak

Elektroprivreda Glamoč

 

Mijo Perković

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

 

 

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

-

Osnovna škola Glamoč

Bratstva i jedinstva bb 80230

Glamoč

Anto Ćosić, rav.

Srednja škola „Tin Ujević“

Bratstva i jedinstva bb 80230

Glamoč

Antun Zolota, rav.

LOVAČKA DRUŠTVA

 

 

Lovačko društvo „Tetrijeb“ Glamoč

Luke bb

80230

Glamoč

Petar Popović

EKOLOŠKA I  ZAVIČAJNA DRUŠTVA

 

 

 

Poljo-eko

 

Stjepana Radića bb

80230 Glamoč

 

Drago Popović

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

 

 

Planinarsko društvo „Busija“

Krajiških brigada bb

80230 Glamoč

 

Siniša Šolak

Nogometni klub „Šator“

Fra Grge Martića bb 80230 Glamoč

Tonćo Marjanović 

 

Anđelko Deljak    

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

 

 

 

 

 

TURISTIČKE ZAJEDNICE         

 

 

Turističko razvojna agencija Glamoč

 

Nikole Bojinovića, 80230 Glamoč

Neven Paštar

POLITIČKE STRANKE

 

 

SNSD

 

Jovo Paripović

PDP

 

Žarko Kozomara

SDA

 

Amel Saltaga

HDZ BiH

 

Marko Damjanović

HKDU

 

Anto Milošević

HDZ BiH 1990

 

Antun Zolota

SDP

 

Enver Smajić

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

 

 

 

 

 

MEDIJI

 

 

Novinar

Hasići bb

80230 Glamoč

Mile Penić

IZVOĐAČI RADOVA

 

 

Alpina d.o.o.

 

Radaslije b.b. Glamoč

Željko Lučić

 

Bartulović d.o.o.

 

Barice b.b.   Glamoč

Marinko Bartulović

Dahovo d.o.o.

 

Radaslije b.b. Glamoč

Ivan Vranješ

 

Gunji comerc d.o.o.

 

Radaslije b.b. Glamoč

Miroslav Šarić

 

 

Jelena d.o.o.

 

Dr.Ante Starčevića b.b. Glamoč

Berislav Rako

 

 

Nelće d.o.o.

 

Dalmatinskih brigada b.b. Glamoč

 

Anto Vranješ

 

Floramy d.o.o.

 

Dalmatinska b.b. Glamoč

Marija Čobanac

Hodžić d.o.o. Glamoč

Ive Lole  Ribara 118

Nehrudin Hodžić

DMS d.o.o.

Homarska bb Glamoč

Andreas J. Lučić

 

KUPCI DRVNIH SORTIMENATA TEHNIKE I CELULOZE

 

 

Forest d.o.o.

Ive Lole Ribara bb

Miroslav Šarić

Gaj commerce d.o.o.

Radaslije bb Glamoč

Fadil Ćirić

Hodžić d.o.o. Glamoč

Ive Lole  Ribara 118

Nehrudin Hodžić

Alpina d.o.o.

Kralja Tomislava 19 Glamoč

Željko Lučić

Bartulović d.o.o.

Barice b.b. Glamoč

Marinko Bartulović

Dahovo d.o.o.

Radaslije b.b. Glamoč

Ivan Vranješ

Gorje-Cop d.o.o.

Bana  Jelačića b.b. Glamoč

Veno Bartulović

Gunji comerc  d.o.o.

Dalmatinska bb Glamoč

Miroslav Šarić

IGM-gradnja d.o.o.

A.Starčevića bb Glamoč

Domagoj Kelava

Rajan d.o.o.

Radaslije bb Glamoč

Stevo Radivojiša

Peak Forest d.o.o.

Ive Lole Ribara b.b. Glamoč

Radovan Peno

KUPCI OGRJEVA                                   

 

 

Alpina d.o.o.

Kralja Tomislava 19 Glamoč

Željko Lučić

Bartulović d.o.o.

Barice b.b. Glamoč

Marinko Bartulović

Dahovo d.o.o.

Radaslije b.b. Glamoč

Ivan Vranješ

Gorje-Cop d.o.o.

Bana  Jelačića b.b. Glamoč

Veno Bartulović

Gunji comerc  d.o.o.

Dalmatinska bb Glamoč

Miroslav Šarić

Gaj commerce d.o.o.

Radaslije bb Glamoč

Fadil Ćirić

IGM-gradnja d.o.o.

A.Starčevića bb Glamoč

Domagoj Kelava

Jelena d.o.o.

A.Starčevića b.b. Glamoč

Berislav Rako

Peak Forest d.o.o.

Ive Lole Ribara b.b. Glamoč

Radovan Peno

Rajan d.o.o.

Radaslije bb Glamoč

Stevo Radivojiša

Forest d.o.o.

Ive Lole Ribara bb

Miroslav Šarić

Udruženje penzionera-umirovljenika Glamoč

Ive Lole Ribara bb 80230 Glamoč

Jovan Čičković

OSTALE INTERESNE GRUPE

 

 

Kantonalna uprava šuma Glamoč

Krajiških brigada bb 80230 Glamoč

Petar Škrbić

Udruženje penzionera-umirovljenika Glamoč

Ive Lole Ribara bb 80230 Glamoč

Jovan Čičković

HVIDRA

 

Branko Grubešić

Sindikat uposlenika šumarstva (Glamoč)

 

Predstavnik sindikata Mladen Dalić

Župa Svetog Ilije Proroka

Glamoč

Nikole Bojinovića 19

 80230 Glamoč

Marko Crnjak, veleč.

Srpska pravoslavna crkva

Junuza Duruta bb 80230 Glamoč

Slobodan Kljajić, paroh

Islamska zajednica

Josipa bana Jelačića 1 80230 Glamoč

Muhamed Dragolovčanin

Porezna uprava,

Ispostava Glamoč

Junuza Duruta bb 80230 Glamoč

Anđelina Brajković

Zavod za upošljavanje, Ispostava Glamoč

Nikole Bojinovića bb

80230 Glamoč

Vlatka Damjanović

Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Ispostava Glamoč

Ive Lole Ribara bb 80230 Glamoč

Suada Duganhodžić


Ažurirano: 22.08.2017.