Otvorena je sezona lova na šljuku šumsku koji spada u atraktivniji lov aposebno za strane lovce turiste . Vodeći se tim smjerom da u našoj ponudi imamo lov pernate i dlakave divljači za lovni turizam ŠGD HB šume Vas ovim putem obaviještavaju da možete izvršiti rezervacije za lov divljači sukladno Zakonu o lovstvu FBiH i Pravilnika o reguliranju uvjeta pod kojima se može vršiti lov divljači. Također se može izvršiti sklapanje ugovora ŠGD HB šume kao korisnika lovišta  i Agencije za lovni turizam  te dolaskom stranih lovaca turista  u  lovna pomenutu vrstu divljači. Cijena lova, odstrijela i drugih usluga izračunavaju se prema važećem cjeniku u lovištima ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres. U namjeri da  prezentiramo svoja lovišta usvrhu ponude i lova pernate i dlakave divljači u našim lovištima, na zadovoljstvo lovaca koji su posjetili naša lovišta i lovili u njima, treba da nam bude reklama u cilju boljeg gospodarenja lovištima. 

 sumskesljuke.png

 

                                                                  Lovnik Šumarije Livno

                                                                Ivo Krezo