Šumarija Livno s ciljem otvaranja određenih prostora u općini Livno poduzela je građevinske radove izgradnje i sanacije na lokalitetima koji su od interesa za šumarstvo ali i za lokalnu zajednicu.

Na predjelu Jelovača G.J., Tribanj- Tušnica, probijeno je novih 2,5 km protupožarnog puta i 3,5 km protupožarnih prosjeka koji će služiti za zaštitu od šumskih požara na površinama gdje je prošle godine posađeno 80 000 sadnica, a ove godine planirano je pošumljavanje još 170 000 sadnica. Na pošumljavanju osim 50 –ak sezonskih radnika sudjeluje i 40 djelatnika šumarije Livno .

livno_aktivnosti_1.jpglivno_aktivnosti_2.jpglivno_aktivnosti_3.jpglivno_aktivnosti_4.jpg

U sklopu federalnih i drugih fondova šumarija Livno ove godine realizirala je još tri projekta čiji su radovi završeni ili su u tijeku i to izvorište Ublić (izgradnja puta i uređenje izvorišta), izvorište Bunara i Korita, te završetak radova na saniranju deponije u Tušnici gdje se ove jeseni planiraju završni radovi na pošumljavanju deponije.

livno_aktivnosti_5.jpglivno_aktivnosti_6.jpg

U G.J. Kamešnica predio iznad Čuklića završena je rekonstrukcija protupožarnog puta u duljini od 2,5 km i omogućena sječa ogrjevnog drveta na panju za potrebe lokalne zajednice. Također u G.J. Kamešnica za nekoliko dana počinje probijanje velikog kamionskog puta od lokaliteta Lipa (bivši kamenolom) do predjela Lipske bukve u dužini od 5,5 km. Ovo je prvi put od kada postoji Š.G.D. Hercegbosanske šume da se putovima otvara planina Kamešnica sa svoje sjeverne to jest najveće strane.

livno_aktivnosti_7.jpglivno_aktivnosti_8.jpg

U G.J. Troglav do kraja godine planira se završetak radova na šumarskom domu na Troglavu, čiji je kapacitet 10 ležećih mjesta, a sve građevinske poslove obavljaju djelatnici Šumarije Livno. U 2020. godini planirano je iznajmljivanje istog objekta za potrebe planinara, izletnika i drugih posjetitelja. 

Također je u G.J. Troglav do konca godine planiran završetak protupožarnog puta iznad sela Gubina i Čaprazlija u dužini od 2,4 km, a istim će se sanirati šuma koja je nastradala u šumskom požaru tijekom 2007. godine.

livno_aktivnosti_9.jpglivno_aktivnosti_10.jpg

Glavni objekt edukacijskog Centra Crna stina u cijelosti je završen te će kroz nekoliko dana biti spreman za upotrebu.  

Na dijelu od predjela Drinova Međa do Crne stine pa sve do predjela Trčić do kraja mjeseca listopada planirano je izvršenje sanacije puta.

livno_aktivnosti_11.jpglivno_aktivnosti_12.jpglivno_aktivnosti_13.jpglivno_aktivnosti_14.jpg

U G.J. Krug-planina tijekom godine završen je i dio puta prema planinarskom domu na Cinceru sve s ciljem lakšeg pristupa pri gašenju učestalih šumskih požara kao i sanacije deponije odlagališta auto guma.

livno_aktivnosti_15.jpglivno_aktivnosti_16.jpg

Tijekom protekle 2018. godine probijen je put oko Jezera Mandek i u predjelu Jelovača.

livno_aktivnosti_17.jpglivno_aktivnosti_18.jpg

Šumarija Livno je i ove godine nastavila praksu ponude ogrjevnog drveta (bukva i bor) na panju (do preko 1000m3) kako bi se na jednostavniji i povoljniji način omogućio pristup ogrjevu za potrebe lokalnog stanovništva.