Šumarija Drvar je održala sastanke sa različitim interesnim skupinama 09., 10. i 15.06.2021. godine. Tema sastanaka je bila postupak certifikacije šuma po FSCTM standardu, te je vršeno ispitivanje mišljenja, stavova i potreba interesnih skupina.

Sastanke i prezentaciju  o FSC certifikaciji je vodio i održao Mladen Kukolj, dip.ing.šum. - upravitelj šumarije Drvar u suradnji sa radnim kolegama: Željkom Kecmanom, dipl.ing.šum. - realizator, Biljanom Grujić, dipl.ekolog - stručni suradnik zaštite na radu, Ljiljanom Materić, dipl.ekolog - pripravnik i Markom Runjom, dipl.ing.šum. - pripravnik.

Prisutni su dobili anketni upitnik, kao i letak o FSCTM.

 

 

Foto 

drvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_1.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_2.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_3.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_4.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_5.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_7.jpgdrvar_interesne_skupine_sastanci_06_2021_8.jpg