Ovih dana ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres zaprimilo je od strane BHMAC-a Uvjerenje o izvršenim aktivnostima tehničkog izviđanja i čišćenja  za minsko sumnjive površine “ZLOSELA – MSP 5“, Općina Kupres, kojim se dokazuje da je navedena površina oslobođena od minsko eksplozivnih sredstava kao i Deklaraciju o vraćanju površina za istu lokaciju. Kao rezultat aktivnosti koje su provedene na MSP „ZLOSELA - 05“ je vraćanje korisnicima na upotrebu površine od 11.483.398,98 m². Vraćena površina je prikazana na karti u prilogu. MSP Zlosela je visoravan koja obuhvaća planinski prostor, Vitorog, Vučijak, Kurljaj, Stražbenica kao i prostore visokih kraških polja. Najveći dio područja je šumski resurs, a  dio terena je pogodan za ispašu stoke.

U projektu „MSP Zlosela“ u planiranoj 21 istrazi očišćeno je 65.993,52 m², reducirana površina proglašena od BHMAC-a iznosi  1.045.908,67 m², te je pronađeno 1.103 komada minsko eksplozivnih sredstava različite vrste, uglavnom protupješačkih mina (PMR -1S, PMA -2, PMA-3, PMR 2A, PMR-3, PROM-1, MRUD), protutenkovske mine (TMRP-6 i TMM-1) i druge različite vrste NUS-a. Aktivnosti tehničkog izviđanja i čišćenja minski sumnjive površine proveli su pripadnici Deminerskih timova Oružanih snaga BiH. Ovo je dosad najveći projekt koji su realizirali i predali civilnim vlastima pripadnici Deminerskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Aktivnostima razminiravanja oslobođeno je i omogućen je pristup ukupnoj površini od 1.440,83 ha šumskog zemljišta kojim gospodare ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, od čega 907,03 ha otpada na visoke šume dok se na goleti odnosi 533,80 ha preostale oslobođene površine. Naprijed opisanim aktivnostima oslobođena je ukupna zaliha krupnog drveta od 270.867,00 m³, uglavnom visoke šume četinjača.

Realizacija ovog projekta ima nemjerljiv značaj za buduće gospodarenje šumama i šumskim zemljištem za generacije koje dolaze.

Ovom prilikom još jednom se najsrdačnije zahvaljujemo pripadnicima Oružanih snaga BiH na svim aktivnostima koje zajedno provodimo i koje planiramo provoditi u budućnosti.

deminiranje-msp-zlosela-05-2022.jpg