Šumarija Drvar je od 06.04.2022. godine do 13.04.2022. godine vršila pošumljavanje u G.J. „Klekovača-Drvar“, odjel 17a. Posađeno je 18.000 sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris). Pošumljavanje je obavljalo lokalno stanovništvo (oko 30 radnika) uz nadgledanje radnika Šumarije Drvar. Na istom lokalitetu pošumljavanje će biti nastavljeno na jesen.

 

Foto galerija

posumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_1.jpgposumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_2.jpgposumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_3.jpgposumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_4.jpgposumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_5.jpgposumljavanje-klekovaca-drvar-22.4.2022_6.jpg