Jučer, 01.10.2015. god. je započela realizacija projekta uz potporu UNDP programa potpore certificiranju šuma. Ovo je nastavak suradnje Hercegbosanskih šuma i UNDP-a pri čemu je već realiziran program zaštite na radu. Novim projektom je nabavljeno šest GPS uređaja za potrebe Hercegbosanskih šuma koji su preuzeti, a projekt uključuje i edukaciju na temu upravljanja uređajima i druge edukacije

Nastavak suradnje s UNDP-om koji se odnosi na edukacije provoditi će se kroz listopad i studeni ove godine:

     GIS sustavi  - cilj povećanja kvalitete kartografije cijelog društva čime stvaramo bazu točnih podataka vezano za sve granice gospodarskih jedinica, odjela i odsjeka koje su prisutne na terenu te možemo vršiti i evidentirati  postojeće greške. Uređaji se koriste u svrhu uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma. Na ovaj način se unaprjeđuju svi procesi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

   Protupožarna zaštita – zbog velike opasnosti od šumskih požara u ljetnom periodu i potencijalnih ogromnih šteta nastalih šumskim požarima, uzevši u obzir nepostojanje/ slabu protupožarnu zaštitu vatrogasnih društava i civilne zaštite, dužni smo u vlastitoj organizaciji vršiti gašenje požara.

   Upravljanje motornom pilom – uvažavajući zakonske odredbe i usuglašenosti sa principima FSCTM-a stečena je obveza posjedovanja pripadajućeg certifikata i odgovarajuće zaštitne opreme za svakog rukovatelja motornom pilom.

  Sakupljanje sjemena – za potrebe rasadnika, tj. pošumljavanja goleti i opožarenih površina potrebna je stručna provedba skupljanja sjemena u svrhe uzgoja kvalitetnijeg sadnog materijala.

   Sekundarni šumski proizvodi – edukacija vezana za sekundarne šumske proizvode (prije svega ljekobilje), a podloga bi bili propisi rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na području kojim gospodare šumarije, odnosno Društvo.