Što je certificiranje gospodarenja šumskim resursima?

Certificiranje je relativno nov koncept  unaprjeđenja gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti.

Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumijeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje poduzeću šumarstva pismenu potvrdu - certifikat, da su performanse gospodarenja   koje se provode na određenom šumskom području, usklađene s unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

Što se postiže certificiranjem gospodarenja šumskim resursima?

Dva su ključnja efekta koja se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:

- unapređenje performansi poslovanja, sa ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima

- povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.                                                                   

  Pored navedenih efekata certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća, unapređuju se odnosi s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potiču iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, označavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti.

Što je FSC?

FSC ( Forest Stewardship Council)  je međunarodno tjelo koje pojedinim institucijama za certificiranjem daje dozvolu za izdvajanje FSC certifikata i na taj način garantira autentičnost njihovih nalaza. Cilj FSC programa je da promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje šumskim resursima. Certificarenje po FSC programu podrazumijeva zadovoljavanje unaprijed definiranih standarda održivog gospodarenja šumama. FSC standardi su eksplicitno izraženi u formi principa i kriterija čija primjena podrazumijeva poštivanje državnih i međunarodnih zakona i odredbi.

Principi FSC-a

Princip 1. Poštivanje zakona i FSC principa
Princip 2. Prava i odgovornosti vlasništva i korištenja
Princip 3 Prava autohtonog stanovništva
Princip 4.  Odnosi sa zajednicom i prava radnika
Princip 5. Koristi od šume
Princip 6. Utjecaj na okoliš
Princip 7. Šumskogospodarska osnova (plan gospodarenja)
Princip 8. Nadzor i procjena
Princip 9.   Održavanje visokovrijednih zaštićenih šuma
Princip 10. Plantaže

Obavještavamo uposlenike i zainteresirane strane (stakeholders) da će se u narednom periodu provoditi aktivnosti certificiranja gospodarenja šumskim resursima i da će neovisna institucija za certificiranje provoditi procjenu svih dokumenata, procedura i aktivnosti koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.

Dobijanje certifikata zalog je za bolju budućnost poslovanja i transparentnost poduzeća, konkurentnost na tržištu i plasman proizvoda. Od krucijalne je važnosti za sve nas uposlenike kao i svih interesnih grupa  pa smatramo da je informiranje o principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC dužnost svih nas.