Svjetski dan životne sredine  (World Environment Day – WED), 5. jun, ove godine obilježava se pod motom "Zelena ekonomija: Jesi li uključen?" (,,Green Economy: Does it include you?")

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN, jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP (United Nations Environment Programme).
Predlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija SFR Jugoslavije.

Životna sredina, čovjekova okolina ili okoliš predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektrno povezana čovjekova životna i proizvodna aktivnost. To je ustvari zbir svih spoljašnjih faktora (biotičkih i abiotičkih) koji utiču na razvoj, razviće i opstanak organizama.

Koncept zelene ekonomije podrazumjeva široko korišćenje obnovljivih izvora energije, povećanje broja radnih mjesta podržano od strane vlade i privatnih investitora i investicije u tzv. zelenim granama industrije, uz sprečavanje gubitka biološke raznolikosti i mogućnosti ekosistema. Zelena ekonomija se definiše i kao ona ekonomija koja emituje malo ugljenika, efikasno koristi prirodne resurse i koja je socijalno održiva.

Svjetski dan životne sredine je trenutak da svako od nas postavi sebi pitanje koliko smo zaista odgovorni prema životnoj sredini i šta smo učinili da je sačuvamo za generacije koje dolaze.