Obavijesti o predstojećim radovima na području kojim gospodari Šumarija Drvar

Obavještavamo sve pojedince i interesne skupime koji se koriste prirodnim dobrima na području kojim gospodari Šumarija Drvar da će se u narednom periodu početi sa provođenjem planiranim gospodarskih aktivnosti kako je navedeno:

 

R.br.

Lokalitet na kojem će se provoditi aktivnosti

Vrsta radova

Početak radova

Planirano trajanje radova

1.

G.J. Osječenica – Drvar, odjel 51

Sječa, izrada I izvoz drvnih sortimenata

10.10.2022.

Do okončanja projektom planiranih radova

2.

G.J. Osječenica – Drvar, odjel 64

Sječa, izrada I izvoz drvnih sortimenata

11.11.2022.

Do okončanja projektom planiranih radova

3.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 61

Sječa, izrada I izvoz drvnih sortimenata

07.12.2022.

Do okončanja projektom planiranih radova

4.

G.J. Klekovača-Repovac, odjel 36

Sječa, izrada I izvoz drvnih sortimenata

23.01.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

5.

G.J. Klekovača-Repovac, odjel 12

Sječa, izrada I izvoz drvnih sortimenata

01.02.2023.

Završeno

6.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 54/1a

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

14.02.2023.

Završeno

7.

G.J. Osječenica – Drvar, odjel 50

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

10.05.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

8.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 57/2

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

18.05.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

9.

G.J. Klekovača – Repovac, odjel 47

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

22.05.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

10.

G.J. Klekovača – Repovac, odjel 81

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

23.05.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

11.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 22

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

24.05.2023.

Završeno

12.

G.J. Klekovača – Repovac, odjel 124/2

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

29.05.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

13.

G.J. Osječenica – Drvar, odjel 63

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

14.06.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

14.

G.J. Osječenica – Drvar, odjel 62

Sječa, izrada I izvoz šumskih drvnih sortimenata

03.07.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

15.

G.J. Klekovača – Repovac, odjel 119

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

14.07.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

16.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 29

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

27.07.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

17.

G.J. Klekovača – Repovac 124/1

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

29.08.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

18.

G.J. Klekovača – Repovac

29,36,43,47,58,81

Održavanje kamionskog puta

12.09.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

G.J. Osječenica – Drvar

50,60,62,64

19.

G.J. Klekovača – Repovac

Odjel 29

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

16.10.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

20.

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 61

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

26.10.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

 

21.

 

G.J. Klekovača – Drvar, odjel 58

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

31.10.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

22.

G.J. Klekovača – Repovac,

odjeli 13,27,46,51,61,77

Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata

14.11.2023.

Do okončanja projektom planiranih radova

 

Svi navedeni radovi su predviđenim Šumsko gospodarskom osnovom i obuhvaćeni Godišnjim planom gospodarenja te su za njih izrađeni i usvojeni izvedbeni projekti, isti su dostupni na uvid u Šumariji Drvar.

U blizini odjela u kojima se vrše navedeni radovi postavljeni su znakovi upozorenja čiji sadržaj upućuje na blizinu radova i moguće opasnosti koje isti donose. Molimo sve prolaznike koji nisu vezani za procese radova u šumarstvu da se pridržavaju znakova upozorenja i opasnosti na radilištima te se ne kreću u blizini izvođenja radova radi svoje osobne sigurnosti.