Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

U utorak 10. srpnja 2017. godine u prostorijama Direkcije održan je radni sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC principima u sklopu priprema za ponovnu certifikaciju.

U organizaciji poznatih tvrtki za njegu stabala i arborikulturu Stablosan i Nurnberg Schule, 29.05.- 02.06 2017. godine u Vinkovcima je održan A tečaj tehnike penjanja pomoću užadi.

Dana 9. Lipnja 2017.godine održana je III. (treća) šumarijada ŠGD „Hercegbosanske šume„ d.o.o., Kupres na području šumarije Tomislavgrad (šumarska kuća „GRLA“).

Datum: 09.06.2017.godine. Mjesto: Šumarska kuća „Grla“ - Vran planina, Tomislavgrad

U utorak 30. svibnja 2017 godine u prostorijama Direkcije HB šuma održana je prezentacija za projekt MSP – 020 Korićina Golija.

Šumarijada će se održati 09.06.2017.god., u Grlima, šumarska kuća Tomislavgrad, s početkom u 9 h. Priprema za održavanje 3. šumarijade Hercegbosanskih šuma Kupres, odabir koordinatora, sudaca, ždrijeb ekipnih natjecanja, itd.

U nastojanju da podignu opću svijest o očuvanju bioraznolikosti Ujedinjeni narodi proglasili su 29. prosinca 1993. godine Međunarodnim danom bioraznolikosti. Na zasjedanju u prosincu 2000. donijeli su odluku da se obilježava 22. svibnja.

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ŠGD“Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. U Odbor za reviziju biraju se 3 (tri) člana, jedan član predsjednik i dva člana Odbora za reviziju.

Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se 4. svibnja, na dan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Vaš veliki angažman i vaše nesebično zalaganje u mnogim opasnim situacijama imali priliku vidjeti i osjetiti tijekom brojnih intervencija.

Međunarodna organizacija rada (ILO), od 2003.godine, 28.travnja obilježava kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a taj isti datum svjetski sindikalni pokret obilježava i kao Dan sjećanja na umrle i i ozlijeđene radnike.
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 24