Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

Obavještavaju se svi radno sposobni i punoljetni građani (18-70 god. starosti) sa područja općine Glamoč da je u tijeku predaja dokumenata za pošumljavanje.

Dana 12. ožujka 2019. godine održana je Generalna skupština Europskog udruženja državnih šuma EUSTAFOR-a u Bruxellesu na kojoj su nazočili predstavnici ŠGD HB šume d.o.o. Kupres

Predstavnici poduzeća ŠGD HB šume d.o.o. Kupres proteklog su tjedna (25. veljače) sudjelovali na 9. Međunarodnoj konferenciji o biomasi i obnovljivim izvorima energije.

S ciljem pripreme proizvodnje ŠGD ˝Hercegbosanske šume˝ d.o.o. Kupres provodi aktivnosti čišćenja snijega na šumskim putovima kako bi što spremnije dočekali poboljšanje vremenskih prilika.

U dvorani zasastanke ŠGD Hercegbosanske šume jučer je, 12. veljače 2019. godine, održan radni sastanak na temu plana rada službe za uređivanje.

U prostorijama ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres održan je prvi kolegij Uprave društva i upravitelja šumarija.

Na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine Skupština ŠGD ˝Hercegbosanske šume˝ Kupres je usvojila Plan poslovanja poduzeća za 2019. godinu, te jedinstveni cjenik proizvoda.

ŠGD„Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres je u ovoj kalendarskoj godini ostvarilo najveći uspjeh u proizvodnji u posljednjih pet godina. Već početkom prosinca u potpunosti je ispunjen plan proizvodnje šumskih drvnih sortimenata.

Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2019. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

U Upravi Hrvatskih šuma u Zagrebu u srijedu 14. studenog 2018. godine potpisan je predpartnerski ugovor o suradnji na pripremi i prijavi projekta prekogranične suradnje zaštite prirode i sprječavanja šumskih požara u prekograničnom području.
« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 28