Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

U periodu od 15.07.2017.godine do 31.08.2017.godine na području Hercegbosanske Županije je registrirano ukupno 65 požara. Većina tih požara je ugašena u početnoj fazi zahvaljujući dojavama djelatnika ŠGD „Hercegbosanske šume ” d.o.o. Kupres

Međunarodni tim za QUALIFOR nadzor u periodu od 28. do 31. kolovoza ove godine vršio je glavni nadzor za produženje FSC certifikata u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

U periodu od 28. do 31.8.2017 neovisna institucija za certificiranje SGS Slovakia obavit će procjenu gospodarenja šumskim resursima kojima gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, a u svrhu nastavka FSC certifikacije.

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje: Direktora Društva, Izvršni direktor za poslove šumarstva i Izvršni direktor za poslove financija,računovodstva i komercijale

Dana 09.08.2017. godine u poslijepodnevnim satima, djelatnici Šumarije Kupres uspješno su stavili pod nadzor šumski požar u zaseoku Mitrovići (Donje Vukovsko) koji je ozbiljno ugrozio visoku šumu.

U toku mjeseca srpnja 2017. godine u prostorijama Šumarije Kupres, održana je prezentacija Projekta čišćenja minski sumnjivih površina na širem lokalitetu Šujičkih poljana-Velike Drežnice.

Na graničnom području općina Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo (linija od „Talijanova vrha" do „Malog brda") aktivan je požar u miniranom i minsko-sumnjivom području, te je u 3 od 4 zone požar nemoguće gasiti.

U proteklom tjednu koordinacijski tim za nadzor i praćenje gospodarenja o FSC principima je obišao sve organizacijske jedinice i izvršio nadzor gospodarenja u istim.

Dana 20.07.2017. u prostorijama Rasadnika Pržine održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenje šumama po FSC principima sa predstavnicima Rasadnika Pržine.

Raspisuje se javni natječaj zaizbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.
« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 24