Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

U ponedjeljak 27. studenog 2017. godine u sali za sastanke Direkcije Hercegbosanskih Šuma održan je radni sastanak na temu nadzora i praćenja gospodarenja šumama po FSC principima

U prostorijama područne škole u selu Ravno, u četvrtak 23. studenog 2017., održan je sastanak predstavnika Općine Kupres, Hercegbosanskih šuma, BHMAC-a, mještana spomenutog sela i gospodarstvenika sa područja na kojem će se odvijati razminiranje.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ su u planu za 2017. godinu predvidjele da će biti posječeno i otpremljeno 456 500 m3 ukupne drvne mase. Uz velike napore cijelog Društva i izvođača do 1. Studenog 2017.god. otpremljeno je 360,652.210 m3.

U subotu, 30.09.2017. godine, dočekali smo 30-ak djelatnika iz Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Delnice. Prijem je bio u Direkciji Društva gdje smo održali predavanje o našem poduzeću

Dana 28.09.2017. godine, u organizaciji Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH, posjetile su nas kolege- eksperti za uređivanje šuma i informacijske tehnologije Generalne Direkcije za šumarstvo Republike Turske - Orman Genel Müd

U suradnji s BH MAC-om (Centar za uklanjanje mina u BiH), Društvo od 2007. godine ulaže u deminiranje, a u posljednje dvije godine intenzivno radi na uklanjanju mina pomoću nove land release metode koja podrazumijeva ulaganje velikih napora.

U periodu od 15.07.2017.godine do 31.08.2017.godine na području Hercegbosanske Županije je registrirano ukupno 65 požara. Većina tih požara je ugašena u početnoj fazi zahvaljujući dojavama djelatnika ŠGD „Hercegbosanske šume ” d.o.o. Kupres

Međunarodni tim za QUALIFOR nadzor u periodu od 28. do 31. kolovoza ove godine vršio je glavni nadzor za produženje FSC certifikata u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

U periodu od 28. do 31.8.2017 neovisna institucija za certificiranje SGS Slovakia obavit će procjenu gospodarenja šumskim resursima kojima gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, a u svrhu nastavka FSC certifikacije.

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje: Direktora Društva, Izvršni direktor za poslove šumarstva i Izvršni direktor za poslove financija,računovodstva i komercijale
« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 25