Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

Dana 11.04.2017. u prostorijama Direkcije šuma Kupres održan je tematski kolegij: Planiranje proizvodnje i projektiranje.

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres obavještava sve stanovnike, a osobito poljoprivrednike, kad uslijede radovi na polju, vrtu i okućnici, a koji se osobito tiču uklanjanja korova, šiblja, suhe trave i lišća, da vode računa pri spaljivanju otpa

Održano je stručno savjetovanje sa svim Stručnim suradnicima u službi Lova i Ekologije , Lovnicima i Lovočuvarima u Šumariji Tomislavgrad u Lovačkoj kući u Grlima, dana 14.03.2018. godine u 11 oo sati

Osnovni cilj projekta je vraćanje u funkciju prirodnih izvorišta koja se nalaze na lokalitetu GJ Golije,odjel 48 i 87 te G.J. Krug planina, odjel 49. Šumarija LIVNO a u narodu poznati pod nazivom. KORITA, BUNARI I BEGOVAČA.

Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2018. god. da nam dostave zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

Među navedenim, sklopljen je i ugovor sa ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres za prijavljeni i projekt odobren za sufinanciranje iz Lota I - Upravljanje otpadom: „Sanacija deponije Tušnica i njeno pošumljavanje“.

U svrhu unaprjeđenja poslovne suradnje ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bos. Krupa sa ostalim šumsko gospodarskim društvima iz BiH, u četvrtak 23. studenog 2017. godine u Bosanskoj Krupi, održan je zajednički sastanak sa ŠGD „Hercegbosanske šume".

U ponedjeljak 27. studenog 2017. godine u sali za sastanke Direkcije Hercegbosanskih Šuma održan je radni sastanak na temu nadzora i praćenja gospodarenja šumama po FSC principima

U prostorijama područne škole u selu Ravno, u četvrtak 23. studenog 2017., održan je sastanak predstavnika Općine Kupres, Hercegbosanskih šuma, BHMAC-a, mještana spomenutog sela i gospodarstvenika sa područja na kojem će se odvijati razminiranje.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ su u planu za 2017. godinu predvidjele da će biti posječeno i otpremljeno 456 500 m3 ukupne drvne mase. Uz velike napore cijelog Društva i izvođača do 1. Studenog 2017.god. otpremljeno je 360,652.210 m3.
« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 26