Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz poduzeća.

Dana 25. listopada 2018. očekuje nas izvanredna kontrola prilikom koje će međunarodni auditori iz SGS Qalifora provjeravati posjedovanje i ispravno nošenje nužne zaštitne opreme kod svih osoba na terenu, odnosno radilištima

U prisutnosti izvršnih direktora Marka Đereka,Davida Mijoča i većeg broja uposlenika Šumarije Glamoč, ključeve novih vozila je,upravitelju Ivici Kasalu, uručio Predsjednik Uprave ŠGD ˝Hercegbosanske Šume˝d.o.o Kupres, gospodin Branko Ivković.

Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres, je do 1.listopada, 2018. godine otpremilo oko 350 000 m3 neto drvne mase ili 77%, što je najbolji rezultat realizacije proizvodnje u posljednjih pet godina.

Auditori su 28. i 29. kolovoza bili u radnoj posjeti našem Društvu i obišli šumarije Drvar i Bosansko Grahovo u kojima su provjeravali usuglašenosti radova u našim šumama s FSC principima.

U proteklom periodu FSC TM iz ŠGD „Hercegbosanskih šuma“ d.o.o. Kupres je po ovogodišnjem planu rada tima obišao sve organizacijske jedinice Društva s ciljem pripreme istih za redoviti nadzor šuma od strane auditora iz SGS Qalifora.

Dana 3.7.2018 godine u prostorijama šumarije Tomislavgrad održan je sastanak s ciljem nastavka suradnje s naglaskom na šumske požare.

Na inicijativu Eko-sekcije osnovne škole I.G.Kovačić iz Livna, ŠGD "Hercegbosanske šume" su organizirale stručno-edukacijski izlet na području Kupresa u četvrtak, 31.05.2018 godine.

Temeljem članka 7. d Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres i članka 8. stavak 4. Uredbe Vlade Hercegbosanske županije o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske žup

Proteklog tjedna u Direkciji Š.G.D.˝Hercegbosanske Šume˝ Kupres potpisano je 35 kupoprodajnih ugovora s kupcima sa područja Hercegbosanke Županije.

Proteklog tjedna u Direkciji Š.G.D.˝Hercegbosanske Šume˝ Kupres su potpisani kupoprodajni ugovori o isporuci ogrjevnog drveta, ukupne mase 4833 m3
« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 29