Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 15. listopada. 2018. godine ( ponedjeljak).

Licitacija će se održati 01. listopada. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 13. rujna. 2018. godine (četvrtak).

Licitacija će se održati 31.kolovoza. 2018. godine (petak).

Licitacija će se održati 09.srpnja. 2018. godine ( ponedjeljak ).

Licitacija će se održati 04. lipnja. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će biti 22. svinja 2018. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 17.05.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. travnja 2018. godine (utorak).

Licitacija će se održati 14.ožujka. 2018. godine ( srijeda ).
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 20