Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 04. lipnja. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će biti 22. svinja 2018. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 17.05.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. travnja 2018. godine (utorak).

Licitacija će se održati 14.ožujka. 2018. godine ( srijeda ).

Licitacija će biti 02.ožujka. 2018. godine ( petak ).

Licitacija će biti 20.prosinac 2017. godine (srijeda).

Licitacijaće biti 29.studeni 2017. godine (srijeda). Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci.

Neposredna pogodba će se održati 27.11.2017. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet natječaja su slijedeća osnovna sredstva: motorna vozila

Licitacija će biti 27. listopada 2017. godine (petak).
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 19