Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će biti 26. travnja 2017. godine (srijeda).

Licitacija će biti 30. ožujka 2017. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 24. veljače 2017. godine (petak).

Licitacija će biti 6. prosinca 2016. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 08.12.2016. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. studenoga 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 3. studenoga 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 25. listopada 2016. godine (utorak).

Temeljem Odluke Uprave društva broj:01/1-76/2015. od 26. veljače 2015.godine raspisujem NATJEČAJ o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

Licitacija će biti 14. rujna 2016. godine (srijeda).
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 17