Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će biti 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak). Predmet licitacije je deklasirani ogrjev (bukva)

Licitacija će biti 26.01.2016. Predmet licitacije je deklasirani ogrjev. Mjesto prodaje je šumarija B. Grahovo.

Licitacija će biti 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak). Predmet licitacije je deklasirani ogrjev (bukva)

Objavljuje se natječaj za izbor Vanjskog revizora za poslovnu 2015. godinu. Predmet revizije je revizija financijskog poslovanja ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2015. godinu.

Predmet licitacije je deklasirano celulozno drvno j/s. Mjesto prodaje je Šumarija Drvar, G.J. Klekovača Repovac.

Objava pitanja i odgovora na pitanja pristigla u pisanom obliku do 05.10.2015. god. za natječaj po proceduri "Natjecateljski pregovarački postupak" ForestEye WKS-7-2015.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti pretprodaja na panju bukva. Mjesto prodaje je šumarija Bos. Grahovo.

Dana 29.09.2015. god., u prostorijama Direkcije, Splitska bb, Kupres, održan je informativni sastanak sa potencijalnim ponuđačima u cilju upoznavanja istih sa uvjetima natječaja ForestEye WKS-7-2015.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, crni bor / jasika). Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Tomislavgrad.

Detaljne informacije se mogu pronaći u natječajnoj dokumentaciji. Detailed information can be found in the tender documentation.
« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 17