Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će biti 02.ožujka. 2018. godine ( petak ).

Licitacija će biti 20.prosinac 2017. godine (srijeda).

Licitacijaće biti 29.studeni 2017. godine (srijeda). Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci.

Neposredna pogodba će se održati 27.11.2017. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet natječaja su slijedeća osnovna sredstva: motorna vozila

Licitacija će biti 27. listopada 2017. godine (petak).

Licitacijaće biti 11. listopada 2017. godine (srijeda).

Licitacija će biti 21. rujna 2017. godine (četvrtak).

Predmet nadmetanja: Prodaja šumskih drvnih sortimenata na panju.

Licitacija će biti 11.srpnja 2017. godine (utorak).

Licitacija će biti 14. lipnja 2017. godine (srijeda).
« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 20