Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga sječe (18.02.2019.)

Pregledano: 1541, Objavljeno 04.02.2019., Kategorija Javna nabava

Poziv sjeca 18.2.2019.

Broj: 01/P-209/19.

Datum: 4.2.2019. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), i odluke Uprave broj 01/1-33/2019 od 15. siječnja 2019. godine ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

I. PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2019. godinu.

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 8.201.624,42 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,

akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

Lot Šumarija G. J. Odjel Ukupno m3 Dvo_
tjedna dinamika (m3)
KM/m3 Datum početka obračuna (radnih dana) Rok završetka (radni dani) KM Jamstvo na ponudu
1. Drvar Osječenica Drvar 55, 59/2 4.161,50 636 24,17 1.3.2019. 79 100.583,17

1.508,74

2. Drvar Klekovača Drvar 36/1, 36/2, 40 10.022,87 1.072 22,91 1.4.2019. 124 229.624,18

3.444,36

3. Drvar Klekovača Drvar 46/1, 46/2, 52/2, 5 16.066,68 1.591 22,71 1.3.2019. 121 364.874,53

5.473,11

4. Drvar Klekovača Repovac 26 9.302,35 1.125 22,46 1.5.2019. 99 208.930,78

3.133,96

5. Drvar Klekovača Repovac 37 5.159,79 912 20,80 1.3.2019 68 107.323,63

1.609,85

6. Drvar Klekovača Repovac 49 9.843,07 1.111 26,06 1.5.2019. 106 256.510,40

3.847,65

7. Drvar Klekovača Repovac 96/2, 122, 123 13.189,99 1.273 23,04 1.4.2019. 124 303.898,06

4.558,47

8. Bosansko Grahovo Uilica 96a, 97a, 97b 6.100,67 707 26,48 1.3.2019. 103 161.546,01

2.423,19

9. Bosansko Grahovo Gnjat Risovac 95,97 8.698,07 942 27,68 1.4.2019. 111 240.762,58

3.611,43

10. Bosansko Grahovo Gnjat Risovac 81,82 4.856,33 747 28,03 1.4.2019. 78 36.122,65 Ne traži se!
11. Bosansko Grahovo Gnjat Risovac 66/2a, 66/2b 1.776,64 378 29,32 1.3.2019. 56 152.090,79

2.281,36

12. Bosansko Grahovo Jadovnik Grahovo 34a, 35a, 35b 11.452,94 1.163 21,98 1.5.2019. 118 251.735,62

3.776,03

13. Bosansko Grahovo Jadovnik Grahovo 143a, 143b, 147a, 6.000,75 663 30,42 1.4.2019. 109 182.545,86

2.738,18

14. Bosansko Grahovo Jadovnik Grahovo 131a, 2.764,31 499 26,69 1.4.2019. 66 173.778,90

2.606,68

15. Bosansko Grahovo Jadovnik Grahovo 152, 153, 154, 9.427,39 841 23,22 1.5.2019. 122 199.442,15

2.991,63

16. Bosansko Grahovo Međugorje Nuglašica 5a, 5b, 10a, 24a, 25a 4.219,42 606 25,01 3.6.2019. 83 105.527,69

1.582,91

17. Glamoč Bunarić 7, 27 6.440,20 766 24,17 3.6.2019. 101 100.583,17

1508,74

18. Glamoč Bunarić 79, 63/2 8.594,40 1.170 21,28 1.4.2019. 88 182.851,38

2.742,77

19. Glamoč Hrbljine Kujača 48a, 4.775,33 848 20,47 1.7.2019. 68 97.750,80 Ne traži se!
20. Glamoč Hrbljine Kujača 65a, 66 5.840,08 732 40,02 3.6.2019. 96 233.720,00

3.505,80

21. Glamoč Hrbljine Kujača 86a, 86b, 86c, 153a 6.551,11 854 26,14 3.6.2019. 92 171.245,23

2.568,67

22. Glamoč Hrbljine Kujača 166a, 175a, 175b 4.148,01 635 25,39 3.6.2019. 78 105.317,72

1.579,76

23. Glamoč Staretina Golija 131/1a, 131/1b, 131/2b, 133 18.982,92 1.637 21,72 15.4.2019. 139 412.309,02

6.184,63

24. Glamoč Staretina Golija 100, 104 10.314,17 1.091 25,00 18.3.2019. 113 257.853,75

3.867,80

25. Glamoč Staretina Golija 86 11.647,38 1.174 36,94 1.4.2019. 119 430.254,96

6.453,82

26. Glamoč Šator 89, 90 6.717,80 906 21,76 1.7.2019. 89 146.179,33

2.192,68

27. Glamoč Šator 92, 93 6.160,43 750 22,36 3.6.2019. 99 137.747,89

2.066,21

28. Glamoč Šator 131, 132 8.225,78 1.050 21,33 1.5.2019. 94 175.455,67

2.631,83

29. Kupres Ravašnica Raduša 18, 19, 94 7.427,04 866 24,68 1.5.2019. 103 183.299,10

2.749,48

30. Kupres Kupres 71, 93 5.950,65 777 23,17 1.5.2019. 92 137.874,48

2.068,11

31. Kupres Ravašnica Raduša, Kupres 27/1, 27/2, 91 6.170,65 712 26,71 1.5.2019. 104 164.818,60

2.472,27

32. Kupres Kupres 90, 70 6.358,01 721 28,47 1.5.2019. 106 181.012,54

2.715,18

33. Kupres Kupres 69, 89 5.856,97 656 27,22 1.5.2019. 107 159.426,18

2.391,39

34. Kupres Ravašnica Raduša 24, 25, 26a, 26b 4.715,51 738 28,07 1.5.2019. 77 132.354,82

1.985,32

35. Tomislavgrad Šuica 7, 11 4.113,68 767 20,75 1.4.2019. 64 85.358,86 Ne traži se!
36. Tomislavgrad Vran Planina 86 1.253,19 441 24,69 1.5.2019. 34 30.914,35 Ne traži se!

Opći podatci i karte:

Karte zbirno:
drvar_sjeca_18.2.2019.jpg drvar_sjeca_18.2.2019.jpg
drvar_sjeca_18.2.2019.jpg drvar_sjeca_18.2.2019.jpg
drvar_sjeca_18.2.2019.jpg

1.3 Mjesta izvršenja usluga je šumarija Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelje šumarija. Skraćena verzija projekta se može naći na internet stranici, a punu verziju projekta može naći u šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja obavijestiti o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje nositelju ugovora. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, smatra se da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7 Jamstvo za ozbiljnost ponude traži se i iznosi 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora.

1.8 Jamstvo se naplaćuje ukoliko ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni dani su svi dani osim nedjelje, velikih vjerskih blagdana, državnih praznika i kada vremenske prilike ili neki drugi objektivni razlozi, potpuno onemogućuju izvođenje usluga. Datum početka obračuna radnih dana je naveden u tablici. Izvršitelj usluga mora poštovati propisanu dinamiku. U protivnomu mu se obračunavaju penali.

Kašnjenje s dinamikom izvršavanja usluga iz ovog ugovora se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10,00 % vrijednosti ugovora.

Obračun dinamike započinje 13 radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada izvođač ostvari količine iz ugovora, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

formula-sjeca-2019.png

gdje je:

Ps Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu Ukupna vrijednost penala (10,00 % vrijednosti ugovora) u KM

Do Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Raskid ugovora

Ugovor se raskida u slučaju kada se izvođaču obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Traži se. Iznosi jamstva su navedeni u tablici za svaki LOT. Ponuditelj je dužan uplatiti jamstva za Lot-ove za koje se natječe, u suprotnom ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama i koji ima dugovanja prema poduzeću, kao i u slučaju teškog profesionalnog propusta što se dokazuje:

  • pravosnažnom sudskom odlukom,
  • ispravom o naplaćenoj ugovornoj kazni,

· reklamacije korisnika, ako iste nisu otklonjene u ugovorenom roku,

· izjava o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjenja u skladu sa propisima o obligacijskim odnosima

· dokaz o angažiranju na izvršenju ugovora osoba koje nisu označene u ponudi kao podugovaratelji, odnosno članovi grupe ponuditelja.

V. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registraciji (za one izvan BiH) – ne stariji od 6. mjeseci (original ili ovjerena kopija)

4. Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvršenje usluga u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije.

5. Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH,

6. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.

7. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.

8. Dokaz o uplati jamstva na ponudu za Lot ili Lot-ove za koje se ponuditelj natječe

9. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija od 1 do 8 može preuzeti najkasnije do 18.2.2019. godine, do 12:00 sati i mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

VI. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres:

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Rok za dostavljanje ponuda je 18.2.2019. godine, do 12:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 18.2.2019. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 18.2.2019. godine u 12:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

VII. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

VIII. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.

IX. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 18.2.2019. godine do 11:00 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: josip.madunic@hbsume.ba, kontakt osoba: Josip Madunić, telefon: 063/282-899.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Dragan Lozančić, mag.ing.silv