KUPRES 2017
V. ŠUMARIJADA FBiH
25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski
IV. ŠUMARIJADA FBiH
4.-5.9.2015. Bjelašnica
Rezultati
Fotogalerija
III. ŠUMARIJADA FBiH
13.-14.09.2013 Zenica
Rezultati
Fotogalerija
II. ŠUMARIJADA FBiH
10.-11.06.2011. Vlašić
Rezultati
Fotogalerija
I. ŠUMARIJADA FBiH
29.–30.08.2008. Sanski Most
Rezultati
UŠIT

usitfbih-logo.gif


UŠIT FBiH je pravni nasljednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine (DIT).


SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.

 

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Fahrudin BRKIĆ, dipl.ing.šum.

 Predsjedništvo

Predsjedništvo broji 11 (jedanaest) članova.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA

Doc.dr. Ahmet LOJO

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

 

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Prof.em.dr. Vladimir BEUS
Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.
Fadil ŠEHIĆ, dipl.ing.šum.
Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.
Nedžad HARAČIĆ, dipl.ing.šum.
Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.
Nevres ALISPAHIĆ, dipl.ing.šum.
Muharem BAHOR, dipl.ing.šum.
Zikret ZILKIĆ, student

STATUTARNA KOMISIJA

Prof.dr. Sabina DELIĆ 

Ćazim HADŽIEFENDIĆ, dipl.ing.šum. 

Halida OMERAGIĆ, dipl.ing.šum. 

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

 

NADZORNI ODBOR

Doc.dr. Osman MUJEZINOVIĆ 

Mina MEDIĆ, dipl.ing.šum. 

Seid ROŽAJAC, dipl.ing.šum.

 

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Prof.dr. Azra ČABARAVDIĆ 

Nihad KARŠIĆ, dipl.ing.šum. 

Amir DIZDAREVIĆ, dipl.ing.šum

Ul. Zagrebačka broj 20
Zgrada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 
Kancelarija broj 313/III sprat 
Tel/fax: +387(0)33 81 24 48 
E-mail: info@usitfbih.ba 

Predsjednik Skupštine:
Refik HODŽIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: refik.hodzic@hotmail.com


Predsjednik Predsjedništva:
Doc.dr. Ahmet LOJO
e-mail: ahmetlojo@yahoo.com


Zamjenica predsjednika Predsjedništva: 
Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum. 
e-mail: portparol@spdzdk.ba


Generalni sekretar:
Azer JAMAKOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: info@usitfbih.ba i azer.jamakovic@hotmail.com


Portparol Udruženja:
Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: portparol@spdzdk.ba

Otvaranje šumarijade
Sudionici
bps.jpg
JP BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME
sarajevo-sume.jpg
KJP SARAJEVO ŠUME
sredisnja-bosna.jpg
ŠGD / ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME /
ŠUME SREDIŠNJE BOSNE
sume-tk.png
JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA
unsko_sanske.png
ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

ŠGD ŽUPANIJE ZAPADNO HERCEGOVAČKE
zenicko_dobojske.png
JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKO KANTONA
sumarstvo_prenj.png
ŠUMARSTVO PRENJ KONJIC

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Pretraga
ORGANIZATORI
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO BIH
UŠIT FBIH